Sēra dioksīds

Produkti Sēra dioksīds ir komerciāli pieejams kā sašķidrināta gāze saspiestās gāzes balonos. Uzbūve un īpašības Sēra dioksīds (SO2, 64.1 g/mol) pastāv kā bezkrāsaina gāze ar raksturīgu asu un kairinošu sēra smaku, kas šķīst ūdenī. Viršanas temperatūra ir -10 ° C. Sēra dioksīds nav uzliesmojošs un ir smagāks par gaisu. … Sēra dioksīds