Atbildības noraidīšana

Vietnes atruna

Šajā vietnē (“Vietne”) sniegtā informācija ir paredzēta tikai vispārīgiem informatīviem nolūkiem. Visa Vietnē sniegtā informācija tiek sniegta godprātīgi, tomēr mēs neuzņemamies nekādu tiešu vai netiešu garantiju vai garantiju attiecībā uz jebkuras Vietnē sniegtās informācijas precizitāti, piemērotību, derīgumu, uzticamību, pieejamību vai pilnīgumu.

Nekādā gadījumā mums nav nekādas atbildības pret jums par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies vietnes izmantošanas vai paļaušanās uz jebkādu vietnē sniegto informāciju rezultātā. Vietnes izmantošana un paļaušanās uz jebkādu informāciju vietnē ir tikai uz jūsu risku.

Ārējo saišu atruna

Vietne var saturēt saites uz citām vietnēm vai saturu, kas pieder trešām personām vai kuru izcelsme ir trešās personas (vai arī jūs varat nosūtīt, izmantojot vietni), vai saites uz vietnēm un funkcijām. Šādu ārējo saišu precizitāti, piemērotību, derīgumu, uzticamību, pieejamību vai pilnīgumu mēs nepārbauda, ​​nepārrauga un nepārbauda.

Mēs negarantējam, neapstiprinām, negarantējam un neuzņemamies atbildību par jebkuras trešās puses vietņu piedāvātās informācijas pareizību vai uzticamību, izmantojot saiti, izmantojot jebkuru vietni vai jebkuru reklāmkarogā vai citā reklāmā saistītu vietni. Mēs nebūsim puse un nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par jebkādu darījumu uzraudzību starp jums un trešo personu produktu vai pakalpojumu sniedzējiem.

Profesionāla atruna

Vietne nevar un nesatur medicīnisku padomu. Informācija tiek sniegta tikai vispārīgiem informācijas un izglītības mērķiem, un tā neaizstāj profesionālu medicīnisko padomu. Tāpēc pirms jebkādu darbību veikšanas, pamatojoties uz šādu informāciju, iesakām konsultēties ar atbilstošajiem speciālistiem. Mēs nesniedzam nekāda veida medicīniskas konsultācijas.

Vietnē publicētais saturs ir paredzēts lietošanai un jāizmanto tikai informatīviem nolūkiem. Pirms pieņemt lēmumu, kas balstīts uz jūsu personīgajiem apstākļiem, ir ļoti svarīgi veikt savu analīzi. Jums vajadzētu izmantot neatkarīgu medicīnisko padomu no profesionāļa vai patstāvīgi izpētīt un pārbaudīt visu informāciju, kuru atrodat mūsu vietnē un uz kuru vēlaties paļauties.

Jebkuras šajā vietnē esošās informācijas izmantošana vai paļaušanās uz to ir tikai jūsu atbildība.

Filiāļu atruna

Vietne var saturēt saites uz saistītām vietnēm, un mēs varam saņemt filiāli par visiem pirkumiem vai darbībām, ko esat veicis saistītajās vietnēs, izmantojot šādas saites.

Kļūdu un izlaidumu atruna

Kaut arī mēs esam centušies nodrošināt, lai šajā vietnē iekļautā informācija būtu iegūta no uzticamiem avotiem, vietne nav atbildīga par kļūdām vai izlaidumiem vai par rezultātiem, kas iegūti, izmantojot šo informāciju. Visa informācija šajā vietnē tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, negarantējot pilnību, precizitāti, savlaicīgumu vai rezultātus, kas iegūti, izmantojot šo informāciju, un bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas, ieskaitot, bet ne tikai garantijas par veiktspēju, pārdodamību un piemērotību noteiktam mērķim.

Nekādā gadījumā vietne, ar to saistītās partnerattiecības vai korporācijas, vai tās partneri, aģenti vai darbinieki nav atbildīgi jums vai jebkuram citam par jebkuru lēmumu, kas pieņemts vai veikts, balstoties uz šajā vietnē sniegto informāciju, vai par jebkādām sekojošām, īpašām vai līdzīgi zaudējumi, pat ja tiek ieteikts par šādu zaudējumu iespējamību.

Brīvmākslinieku autoru ieguldījuma atruna

Šī vietne var ietvert ārštata autoru saturu, un visi šajos ierakstos izteiktie viedokļi vai viedokļi ir personiski un nepārstāv Vietnes īpašnieku vai jebkura tā personāla vai saistīto uzņēmumu viedokli, ja vien tas nav skaidri norādīts.

Logotipu un preču zīmju atruna

Visi vietnē norādītie trešo personu logotipi un preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes un logotipi. Jebkura šādu preču zīmju vai logotipu iekļaušana nenozīmē vai nenozīmē jebkādu Vietnes apstiprināšanu, apstiprināšanu vai sponsorēšanu.

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādas atsauksmes, komentāri, tehniskā atbalsta pieprasījumi vai citi jautājumi, lūdzu, izmantojiet saziņas veidlapu, lai sazinātos ar mums.