Propanols (propan-1-ol)

Izvēlne

Propanols ir pieejams aptiekās un aptiekās. To sauc arī par propilspirtu. Sistemātiskais nosaukums ir propan-1-ols. Propanolu nevajadzētu jaukt ar izomēru izopropanols (propan-2-ols).

Struktūra un īpašības

Propanols (C.3H8Ak, M.r = 60.1 g / mol) ir primārais un lineārais spirts. Formāli tas ir propāns ar hidroksilgrupu 1. pozīcijā. Propanols pastāv kā dzidrs, bezkrāsains šķidrums ar “ārstniecisku” smaržu etanolu un ir sajaucams ar ūdens. Viršanas temperatūra ir aptuveni 96 ° C.

Aplikācijas

  • Propan-1-ols un propan-2-ols ir daudzos dezinfekcijas, piemēram, virsmai un āda dezinfekcija.
  • Kā reaģents un kā šķīdinātājs.
  • Ķīmiskajām sintēzēm.

Nevēlamās blakusparādības

Propanols un tā tvaiki ir viegli uzliesmojoši, un tam ir kairinošas un kodīgas īpašības. Propanols, nonākot saskarē, var izraisīt smagus acu bojājumus, kā arī miegainību un reiboni. Jāievēro attiecīgi drošības datu lapas piesardzības pasākumi.