Vistas acs (Clavus): pārbaude

Visaptveroša klīniskā pārbaude ir pamats turpmāko diagnostikas darbību izvēlei:

 • Vispārēja fiziskā pārbaude - ieskaitot asinsspiedienu, pulsu, ķermeņa svaru, augumu; turklāt:
  • Pēdas apskate (apskate) [clavi?]
  • par turpmāko pārbaudi:
   • Perifitona pulsa statuss (stilba kaula pēdas impulsu palpācija artērija un dorsalis pedis artērija, divpusēji).
   • Ādas temperatūra, ādas vilkšana un svīšana [sausa āda?]
   • Gaita
   • Kurpes un zolītes (taustes vadība) [šauri apavi?, Augsti papēži?]
 • Ortopēdiskā pārbaude - ja nepieciešams, ieskaitot pedogrāfija (elektroniska pēdu mērīšana, kas kalpo gan statiskam, gan dinamiskam spiedienam sadale zem zolēm).

Kvadrātiekavas [] norāda iespējamos patoloģiskos (patoloģiskos) fiziskos atradumus.