Pflegestärkungsgesetz 3: Kas ir iekšā!

Ko satur Pflegestärkungsgesetz 3 (Aprūpes stiprināšanas akts 3)?

Māsu aprūpes stiprināšanas likums 3 (Pflegestärkungsgesetz III) ieviesa plašu jaunu noteikumu un pasākumu klāstu, kas izstrādāti, lai vēl vairāk uzlabotu to cilvēku aprūpi, kuriem nepieciešama kopšana.

Vietējo varas iestāžu stiprināšana

Viens no Māsu aprūpes stiprināšanas likuma 3 fokusiem attiecas uz pašvaldībām: tām ir svarīga loma to cilvēku aprūpē, kuriem nepieciešama kopšana, piemēram, palīdzot veciem cilvēkiem vai veicinot brīvprātīgu iesaistīšanos veco ļaužu aprūpē. Šī pašvaldību loma ir vēl vairāk jāpaplašina ar Aprūpes stiprināšanas likumu 3.

Šim nolūkam federālā un štata darba grupa ir izstrādājusi ieteikumus, kā vēl vairāk uzlabot koordināciju starp palīdzības un aprūpes dienestiem tuvu mājām un ilgtermiņa aprūpes apdrošināšanas fondiem. Mērķis ir veicināt un paplašināt vietējos aprūpes pakalpojumus tā, lai cilvēki, kuriem nepieciešama aprūpe, pēc iespējas ilgāk varētu palikt sev ierastajā mājas vidē.

Federālās un štata darba grupas ieteikumi paredz, piemēram, ka vietējām iestādēm jāuzņemas vadošā loma aprūpes konsultāciju sniegšanā. Piemēram, līdz 60 pašvaldībām ir jāizveido aprūpes konsultāciju paraugprojekti piecu gadu periodam. Tur vietējās varas iestādes var sniegt visus padomus visos ar aprūpi saistītos jautājumos.