Kas ir medicīnas ierīce?

Medicīniskās ierīces ir preparāti, instrumenti vai citi priekšmeti, kas kalpo medicīniskiem mērķiem, ieskaitot atklāšanu, profilaksi, uzraudzība, slimību ārstēšana vai atvieglošana.
Tomēr atšķirībā no zālēm tie paši netraucē ķermeņa procesus, piemēram, imūnā sistēma vai vielmaiņu. Medicīniskās ierīces ietver, piemēram, pārsējus, dzirdi AIDS, prezervatīvi un kontracepcijas spoles.
Ražošana un sadale regulē Medicīniskās ierīces Rīkojies.

Pārbaudīta kvalitāte

Medicīniskajām ierīcēm jāatbilst Medicīnas ierīču likumā noteiktajām prasībām, kuru pamatā ir Eiropas direktīvas. Tie nodrošina nevainojamu produkta kvalitāti, kā arī pacientu, lietotāju un trešo personu drošību.
Izmantojot noteiktu “atbilstības novērtēšanas procedūru”, ražotājam jāpierāda, ka viņš ir izpildījis pamatprasības.
Medicīniskās ierīces, kuras saskaņā ar jaunajiem Eiropas likumiem var pārdot vienā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir nopērkamas arī citās dalībvalstīs.