Pulksteņa testa tests Demences tests

Skatīšanās zīmju pārbaude

Pulksteņa zīmes pārbaude (UZT) ir ikdienas praktiska testa procedūra, kurā pārbaudāmajam ir jāreģistrē pulkstenis ar attiecīgo laiku. Pulksteņa rāmi var iedot vai uzzīmēt pats pārbaudāmā persona. Pārbaudi veicošais personāls testētājam norāda laiku, piemēram, 9:40. Tagad sākas 5 minūšu sesija, kuras laikā respondentam ir jāizvelk skaitļi, pulksteņa rādītāji un to pareizā pozīcija, ti, pareizais laiks. .

Pārbaudes laikā tiek pārbaudītas pacienta vizuāli telpiskās spējas un reģistrēti konstruktīvas domāšanas trūkumi. Kad testa laiks ir beidzies, rezultātu novērtē, izmantojot standartizētu sistēmu. Pārbaudāmā persona saņem šādus punktus: 3 punkti, ja augšpusē ir uzzīmēts skaitlis 12; 2 punkti, ja pulkstenim ir 2 rokas; 2 punkti, ja ir uzzīmēti 12 skaitļi, un vēl 2 punkti, ja tiek parādīts pareizais laiks. Rezultāts zem 6 tiek uzskatīts par satraucošu, lai gan vērtēšanas sistēma dažādiem autoriem vai darba grupām atšķiras.