Kalusa izklaidība: ārstēšana, ietekme un riski

Kallusa novēršana ietver kaula griešanu un tā garuma palielināšanu, izmantojot implantētu sistēmu. Šī terapija var būt noderīga, piemēram, klīniski nozīmīgās ekstremitāšu sānu atšķirībās, kas izraisa deformāciju. Kopš pilnībā implantētām sistēmām infekcijas risks ir neliels. Kas ir kallusa novēršana? Kallusa novēršana ir ortopēdijas ārstēšanas procedūra… Kalusa izklaidība: ārstēšana, ietekme un riski