Smadzeņu lateralizācija: funkcija, uzdevumi, loma un slimības

Smadzeņu lateralizācija attiecas uz smadzeņu puslodes strukturālajām un funkcionālajām atšķirībām. Funkcionālās atšķirības izkristalizē kreisās puslodes dominanti valodas procesos. Bērnības smadzeņu bojājumos puslodes pilnībā kompensē bojājumus. Kas ir smadzeņu lateralizācija? Smadzeņu lateralizācija attiecas uz smadzeņu puslodes strukturālajām un funkcionālajām atšķirībām. … Smadzeņu lateralizācija: funkcija, uzdevumi, loma un slimības