Veiktspēja: funkcija, uzdevumi, loma un slimības

Veiktspēja ir personas potenciāls veikt mērķtiecīgas garīgas un fiziskas darbības. Šis veiktspējas potenciāls ir atkarīgs no psiholoģiski, fiziski un emocionāli ietekmējošiem mainīgajiem. Kas ir veiktspējas jauda? Veiktspēja ir personas potenciāls veikt mērķtiecīgas garīgas un fiziskas darbības. Svarīgs faktors ir cilvēka motivācija, kas viņu virza ... Veiktspēja: funkcija, uzdevumi, loma un slimības

Emocionālā inteliģence: funkcija, uzdevumi, loma un slimības

Emocionālais intelekts būtībā atšķiras no vispārējā intelekta ar izteikti spēcīgu emocionālo dzīvi. Šis izteiciens ietver savu, kā arī citu cilvēku emocionālo dzīvi, un tas var būt izšķirošs faktors personīgajiem panākumiem. Kas ir emocionālais intelekts? Emocionālais intelekts būtībā atšķiras no vispārējā intelekta ar izteikti spēcīgu emocionālo dzīvi. … Emocionālā inteliģence: funkcija, uzdevumi, loma un slimības