Savienošanas spēja: funkcija, uzdevumi, loma un slimības

Savienošanas spēja koordinē daļējas ķermeņa kustības vispārējās kustības vai darbības mērķa kontekstā. Šī apgūtā spēja ir viena no septiņām koordinācijas spējām. Sakabes spējas ir apmācāmas, bet to var ietekmēt centrālās nervu slimības. Kas ir savienošanas spēja? Termins sakabes spēja nāk no sporta medicīnas un attiecas uz… Savienošanas spēja: funkcija, uzdevumi, loma un slimības