Iztvaikošana: funkcija, uzdevumi, loma un slimības

Iztvaikošana ir termoregulācijas sastāvdaļa, kas siltasiņu dzīvniekiem uztur nemainīgu ķermeņa temperatūru. Iztvaikošanas process ir pazīstams arī kā iztvaikošanas process, un to izraisa simpātiskās nervu sistēmas tonusa samazināšanās karstos apstākļos. Paaugstināta iztvaikošana ir nosliece, kas pazīstama arī kā hiperhidroze. Kas ir iztvaikošana? Iztvaicēšana saglabā cilvēka ķermeņa temperatūru, neskatoties uz ... Iztvaikošana: funkcija, uzdevumi, loma un slimības