Ķermeņa psihoterapija: ārstēšana, ietekme un riski

Dažādas psihoterapeitiskās metodes ir apkopotas ar terminu ķermeņa psihoterapija. Tie vienādi izturas pret personas psiholoģisko un fizisko pieredzi. Kas ir ķermeņa psihoterapija? Termins ķermeņa psihoterapija kalpo kā kopīgs termins psihoterapijas metodēm, kas ārstēšanā iesaista ķermeni. Termins ķermeņa psihoterapija kalpo kā kopīgs termins psihoterapijas metodēm ... Ķermeņa psihoterapija: ārstēšana, ietekme un riski