Pastiprināšana: funkcija, uzdevumi, loma un slimības

Pastiprināšana nozīmē dezoksiribonukleīnskābes (DNS) segmentu pavairošanu. Tās var būt molekulas, atsevišķi gēni vai pat lielākas genoma daļas. Amplifikācija notiek kā dabiska DNS sekvenču dublēšanās kā iedzimtas informācijas nesējs. Tādējādi tā ir viena no svarīgākajām kategorijām iedzimtības teorijā (ģenētika). Kas … Pastiprināšana: funkcija, uzdevumi, loma un slimības