Runas traucējumi un valodas traucējumi

Runas un valodas traucējumi - sarunvalodā saukti valodas attīstības traucējumi - (sinonīms: valodas traucējumi; ICD-10 R47.-: Runas un valodas traucējumi, kas nav klasificēts citur) var būt iedzimts vai iegūts, un to var izraisīt dažādi apstākļi.

Runas traucējumi attiecas uz traucētu runas artikulāciju. Runas plūduma traucējumus var atšķirt no runas motorikas traucējumiem.

Runas plūduma traucējumi ietver:

 • Logofobija - attiecas uz runas traucējumiem runas trauksmē.
 • Mutisms (F94.0) - mute ar runas orgānu neskartu; īpaši depresijas, demences, stupora gadījumā (piedziņas traucējumi; stāvoklis ar pilnīgu aktivitātes zudumu citādi nomodā esošā apziņas stāvoklī)
 • Polter (F98.6) - pārsteidzīga un neskaidra runa.
 • Stostīšanās (F98.5)

Runas motora traucējumi ietver:

 • Disartrija (R47.1) - iegūti runas traucējumi, ko izraisa runas motora disfunkcija; runa kļūst neskaidra un “izskalota”; dizartrijas ir vieni no visbiežāk sastopamajiem neirogēniem komunikācijas traucējumiem
 • Disglosija - runas traucējumi, ko izraisa anomālijas mēle, aukslēju utt.
 • Dislija (stostīšanās)

Runas traucējumi attiecas uz runas veidošanās traucējumiem. Var atšķirt šādas runas traucējumu formas:

 • Akustiskā agnozija - šeit ir akustikas atpazīšanas traucējumi, neskatoties uz neskartu uztveri.
 • Alalia - artikulēta runas veidošana nav iespējama.
 • Afāzija (G31.0) - jebkurš iegūts valodas traucējums pēc valodas apguves pabeigšanas, ko izraisa fokālais bojājums smadzenes; aptuveni 80% afāziju izraisa smadzeņu asinsvadu slimības, piemēram, apopleksija (trieka); šobrīd aptuveni 70 000 trieka pacienti cieš no afāzijas Simptomatika: skartās ir fonoloģija (skaņas struktūras; fonematisku parafāziju parādīšanās), morfoloģija (vārdu veidošana; nepareiza vai trūkst deklinācijas / konjugācijas galotņu), semantika (nozīme), sintakse (gramatika / teikuma veidošana) un pragmatika (lingvistiskā darbība) .
 • Disgrammatisms - valodas traucējumi, kas saistīti ar kļūdām gramatikā.
 • Dislogija - valodas traucējumi, ko izraisa intelekta samazināšanās.
 • Disfāzija (runas izteiksmes traucējumi).
 • Disfrāzija - iegūti runas traucējumi, kas pārsteidz ar runas tempu un ritma traucējumiem.
 • Dzirdes klusums (audimutitas; fonētiskā mutitāte) - pacients var dzirdēt, bet nevar izteikt fonētiski, ti, nevar runāt
 • Neirotiskais mutisms - klusums ar runas orgānu neskartu: kam raksturīga daļēja (skartā persona runā tikai ar noteiktiem cilvēkiem) vai pilnīgs klusums; var rasties neirozēs, vardarbīgās emocijās, psihogēnā stuporā, satricinājuma paralīzē utt.
 • Nedzirdīgo mēms - nespēja dzirdēt un izteikties fonētiski.

Runas un valodas traucējumi var būt daudzu slimību simptoms (skatīt sadaļu “Diferenciāldiagnozes”).

Runas attīstības kavēšanās ir tad, ja ir pierādījumi par vismaz 6 mēnešu valodas kavēšanos pirms 36 mēnešu vecuma. Piezīme: Bērnam, kas vecāks par 3 gadiem, vārdu krājums ir vismaz 500 vārdi.

Starptautiskās statistiskās slimību klasifikācijas un ar to saistītās 10. izdevums Veselība Problēmas (ICD-10) klasificē ierobežotos runas un valodas attīstības traucējumus (UESS; F80.-) šādi:

 • Artikulācijas traucējumi (F80.0).
 • Izteiksmīgi valodas traucējumi (F80.1)
 • Receptīvās valodas traucējumi (F80.2).

Sīkāku informāciju skatiet klasifikācijā zemāk.

Attīstības valodas traucējumu izplatība visā pasaulē ir 6-8%.