Runas un valodas traucējumi: simptomi, sūdzības, pazīmes

Var atšķirt šādus runas un valodas traucējumus:

  • Disleksija / Alexia - traucēta lasīšanas spēja / nespēja lasīt.
  • Agnozija - atpazīšanas traucējumi neskatoties uz neskartu uztveri; diferencējama dzirdes, redzes, pragmatikas, taustes, redzes agnozijā.
  • Apraksija - iemācītās darbības / kustības nevar veikt, neskatoties uz saglabātajām uztveres un kustību spējām.
  • Agraphia - nespēja rakstīt, neskatoties uz saglabāto motoriku, kā arī saglabāto intelektu.
  • Acalculia - nespēja aprēķināt, neskatoties uz saglabāto intelektu.