Īss saturs: simptomi, sūdzības, pazīmes

Ar augstu augumu var parādīties šādi simptomi un sūdzības:

Vadošais simptoms

  • Augstums zem 3. procentiles *.

Saistītie simptomi

  • Stājas novirzes, ja tādas ir
  • Ja nepieciešams, muguras sāpes
  • Utt (skatīt zem attiecīgā diferenciāldiagnoze).

Piezīme: Svarīga ir gareniskā izaugsme. Rodas šādi jautājumi:

  • Vai izaugsmes temps ir zems?
  • Vai bērns aug arvien tālāk no procentilēm?