Recepšu lietotne: kā tā darbojas

Kā iegūt lietotni uz receptes?

Kad likums stāsies spēkā, aptuveni 73 miljoniem cilvēku, kas apdrošināti ar likumā noteikto veselības apdrošināšanu, būs tiesības saņemt digitālās medicīniskās ierīces.

Tā sauktā 2019. gada decembra digitalizācijas likuma ieviešanas ietvaros ārsti un psihoterapeiti var izrakstīt šīs lietotnes saviem pacientiem. Pēc tam izdevumus segs veselības apdrošināšanas kompānija. Tomēr tas attiecas tikai uz lietotnēm, kas ir attiecīgi sertificētas. Līdz ar to šobrīd diapazons joprojām ir neliels. DiGA direktorijā varat uzzināt, kuras lietotnes ir pieejamas recepšu iegādei.

Recepte no ārsta vai terapeita

Ārsti un psihoterapeiti var izrakstīt lietotnes no šī direktorija. Viņi izsniedz pacientam digitālās lietojumprogrammas recepti. Pacients iesniedz šo recepti savam veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam un saņem kodu, ar kuru var bez maksas lejupielādēt lietotni.

Piesakieties tieši veselības apdrošināšanas sabiedrībai

Lietotnei var pieteikties arī tieši no slimokases bez ārsta receptes. Tomēr šajā gadījumā jums ir jāpierāda, ka lietotne ir piemērota jūsu simptomiem, nodrošinot ārstēšanas ierakstus, diagnozes vai līdzīgus datus. Tad ārsta izziņa nav nepieciešama. Vislabāk ir iepriekš uzzināt no sava veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja.

Kādām prasībām ir jāatbilst recepšu lietotnei?

Risku izslēgšana

Katram digitālās veselības lietojumam ir jāiziet un jānokārto pārbaudes procedūra Federālajā zāļu un medicīnas ierīču birojā (BfArM), lai to iekļautu kompensējamo digitālās veselības lietojumprogrammu direktorijā (DiGA direktorijā).

Cita starpā tiek pārbaudīts, vai lietotne varētu radīt risku lietotāja veselībai un vai lietotnei tiešām ir medicīnisks ieguvums. Tiek pārbaudīta arī datu aizsardzība un lietotājdraudzīgums.

Medicīniskais ieguvums

Ne katra lietotne, kas tiek reklamēta kā veselības lietotne, tiek iekļauta direktorijā. Lai pieteikums tiktu iekļauts DiGA katalogā, ir jābūt

  • atzīšana
  • uzraudzība
  • ārstēšana
  • mazināšana
  • vai kompensāciju

slimībām, traumām vai invaliditāti. Šajā direktorijā apkopota svarīgākā informācija par pieteikšanos ārstiem, psihoterapeitiem un pacientiem.

Vienkārša lietošana

Lietotnēm jābūt arī ērti lietojamām un bez reklāmām. Personas datus nedrīkst izmantot reklāmas nolūkos. Visai medicīniskajai informācijai jāatbilst pašreizējiem profesionālajiem standartiem.

Lietotņu izstrādātājiem ir jāpiesakās iekļaušanai direktorijā. BfArM vērtēšanas periods ir līdz trim mēnešiem.

Uz kurām veselības lietotnēm attiecas veselības apdrošināšana?

Atlīdzināmo digitālo veselības lietojumprogrammu direktorijā (DiGA direktorijā) pacienti var uzzināt, kuras lietotnes jau sedz veselības apdrošināšanas sabiedrības. Līdz šim (no 2020. gada oktobra) tur ir norādītas tikai divas recepšu lietotnes: viena, lai atbalstītu troksni ausīs terapiju, un otra, lai pārvaldītu ģeneralizētas trauksmes traucējumus.

Pašlaik tiek pārbaudīts vēl 21 pieteikums. BfArM ir apspriedusies ar ražotājiem par vēl aptuveni 75 pieteikumiem. Līdz ar to pamazām tiek paplašināts ārstu piedāvāto lietotņu klāsts.

Vai jūsu veselības dati ir drošībā?

Datu aizsardzība un datu drošība ir galvenās prioritātes BfArM pārskatā. Tas ir tāpēc, ka veselības dati tiek uzskatīti par sensitīviem personas datiem un ir pakļauti īpašai aizsardzībai. Katrai recepšu lietotnei ir jāatbilst visām Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) un Digitālo veselības lietojumprogrammu rīkojuma (DiGAV) prasībām.

Tas nozīmē, ka lietotne nedrīkst turpināt uzglabāt personas datus pēc aplikācijas beigām. GDPR skaidri noteikts, ka šie sensitīvie dati ir jādzēš. Ja ražotājs pārkāpj noteikumus, viņus var svītrot no uzskaites un uzlikt naudas sodu.

Tāpēc direktorijā uzskaitītās lietotnes piedāvā noteiktu kvalitātes standartu. Tomēr jums vajadzētu precīzi apspriest ar savu ārstu, vai un kura lietotne var būt noderīga jūsu konkrētajā gadījumā un kādi sensitīvie dati lietojumprogrammai faktiski ir nepieciešami jūsu terapijai.