Pflegestärkungsgesetz 2: Kas mainās

Kas ir Aprūpes stiprināšanas likums 2?

Vācijā, kad cilvēki runā par 2017. gada aprūpes stiprināšanas likumu (jaunais 2017. gada aprūpes likums), viņi parasti domā otro aprūpes stiprināšanas likumu. Tas stājās spēkā 2016. gadā, taču dažas izmaiņas ir spēkā tikai kopš 2017. gada janvāra.

Tomēr tam nevajadzētu būt kopā ar birokrātijas pieaugumu. Aprūpes stiprināšanas likumā 2 ir mēģināts pārstrukturēt noteikumus un padarīt tos skaidrākus. Ir atcelti arī nevajadzīgie birokrātiskie šķēršļi un pieteikuma prasības. Piemēram, kopš 1. gada 2017. janvāra atsevišķiem palīglīdzekļiem (piemēram, vannas pacēlājiem, staigāšanas palīglīdzekļiem, dušas krēsliem) vairs nav jāiesniedz atsevišķs pieteikums, ja tos īpaši ieteicis Vācijas Veselības medicīnas dienesta eksperts. Apdrošināšana (MD).

Kāpēc jauns aprūpes likums?

Tomēr tam nevajadzētu būt kopā ar birokrātijas pieaugumu. Aprūpes stiprināšanas likumā 2 ir mēģināts pārstrukturēt noteikumus un padarīt tos skaidrākus. Ir atcelti arī nevajadzīgie birokrātiskie šķēršļi un pieteikuma prasības. Piemēram, kopš 1. gada 2017. janvāra atsevišķiem palīglīdzekļiem (piemēram, vannas pacēlājiem, staigāšanas palīglīdzekļiem, dušas krēsliem) vairs nav jāiesniedz atsevišķs pieteikums, ja tos īpaši ieteicis Vācijas Veselības medicīnas dienesta eksperts. Apdrošināšana (MD).

Kāpēc jauns aprūpes likums?

Aprūpes stiprināšanas akts 2: aprūpes pakāpes, nevis aprūpes līmeņi

Vēl viena būtiska tēma Aprūpes stiprināšanas likumā 2 ir jaunā novērtēšanas procedūra aprūpes nepieciešamības novērtēšanai un iedalīšana piecos aprūpes līmeņos (iepriekšējo trīs aprūpes līmeņu vietā). Kopš 1. gada 2017. janvāra Slimokases (VK) Medicīnas dienesta vērtētāji, izvērtējot pacienta aprūpes nepieciešamību, ir ņēmuši vērā šādas sešas jomas:

  • Mobilitāte: kāda ir pacienta fiziskā mobilitāte? Piemēram, vai viņi var no rīta piecelties vieni un doties uz vannas istabu? Vai ir iespējams kāpt pa kāpnēm?
  • Uzvedības un psiholoģiskas problēmas: piemēram, vai pacients naktī ir nemierīgs vai nemierīgs? Vai rodas agresija? Vai pacients pretojas aprūpes pasākumiem?
  • Pašapkalpošanās: vai pacients var mazgāties un apģērbties bez palīdzības? Vai viņš iet uz tualeti viens? Vai viņiem ir vajadzīga palīdzība ar ēšanu un dzeršanu?
  • Slimības vai terapijas izraisīta stresa pārvarēšana un patstāvīga risināšana: piemēram, vai pacients var lietot medikamentus viens pats, izmērīt asinsspiedienu, rīkoties ar staigāšanas rāmi vai doties pie ārsta?

Aprūpes stiprināšanas likuma 2 mērķis ir izmantot jauno novērtēšanas rīku, lai precīzāk un vispusīgāk nekā līdz šim noteiktu katra pacienta individuālās spējas un ierobežojumus. Visu sešu jomu individuālie vērtējumi (punkti) tiek apvienoti, lai iegūtu kopējo rezultātu. Pamatojoties uz to, pacients tiek klasificēts vienā no pieciem aprūpes līmeņiem: Skala svārstās no viegliem neatkarības vai spēju traucējumiem (1. aprūpes pakāpe) līdz vissmagākajiem traucējumiem, kas izvirza īpašas prasības aprūpei (5. aprūpes pakāpe).

Automātiska pāreja no aprūpes līmeņa uz aprūpes pakāpi

  • Tiem, kuri iepriekš piederēja 0. aprūpes līmenim, saskaņā ar 2. aprūpes stiprināšanas likumu tika piešķirts 2. aprūpes līmenis.
  • No 2017. gada 1. aprūpes līmeņa pacientiem tika piešķirts 2. aprūpes līmenis (par fiziskiem ierobežojumiem) vai 3. (par traucētām ikdienas prasmēm).
  • Pacientiem, kuriem nepieciešama aprūpe 2. aprūpes līmenī, tika piešķirts 3. aprūpes līmenis (ar fiziskiem ierobežojumiem) vai 4. (ar traucētām ikdienas dzīves prasmēm).
  • Pacientiem 3. aprūpes līmenī tika piešķirts 4. aprūpes līmenis (ar fiziskiem ierobežojumiem) vai 5. līmenis (ar traucētām ikdienas dzīves prasmēm).

Aprūpes 1. līmenis ir iespējams tikai cilvēkiem, kuriem aprūpes nepieciešamība ir tikko konstatēta.

Pabalsta summas ir individuālajās aprūpes pakāpēs

Par dažādiem aprūpes līmeņiem tiek nodrošinātas šādas pabalsta summas:

Naudas pabalsts ambulatorā

Ambulatorais pabalsts natūrā

Stacionāra pabalsta apmērs

1. aprūpes līmenis

Sākot no

Sākot no

Sākot no

Aprūpes pakāpe 2

316 Eiro

724 Eiro

770 Eiro

3. aprūpes līmenis

545 Eiro

1.363Euro

1,262 eiro

4. aprūpes līmenis

728 Eiro

1,693 Eiro

1,775 Eiro

5. aprūpes līmenis

901 Eiro

2.095 Eiro

2,005 Eiro

Aprūpes pastiprināšanas likums 2: Izmaiņas aprūpes namiem

Tagad tajā pašā iestādē ir vienots ar aprūpi saistīts līdzmaksājums 2. līdz 5. aprūpes pakāpei. Tas nozīmē, ka visi 2. līdz 5. aprūpes pakāpes iemītnieki vienā iestādē maksā vienādu ar aprūpi saistīto līdzmaksājumu. Pat ar augstāku klasifikāciju attiecīgajai personai nav jārok dziļāk savā kabatā.

Izmaiņas tuviniekiem sakarā ar jauno Aprūpes likumu

Ģimenes aprūpētājiem 2017. gads atnesa labāku sociālo nodrošinājumu: kopš 1. janvāra vairāk ģimenes aprūpētāju pienākas pensiju apdrošināšanas iemaksām. Jaunais Aprūpes likums uzlabo arī bezdarba apdrošināšanas aizsardzību.

Aprūpes pastiprināšanas likums 2: Izmaksas un finansējums

Aprūpes stiprināšanas likumā 2 definētais jēdziens “kuriem nepieciešama aprūpe” ļauj tagad klasificēt arī tos pacientus, kuriem nepieciešama aprūpe, kuriem iepriekš tā bija liegta un tāpēc viņi nesaņēma nekādu atbalstu (piemēram, demences pacienti). Protams, tas nozīmē papildu izmaksas. Tas attiecas arī uz citām izmaiņām un papildu pasākumiem, kas ieviesti ar Aprūpes stiprināšanas likumu 2, lai uzlabotu to personu, kurām nepieciešama aprūpe, radinieku un aprūpes darbinieku situāciju.

Tomēr Aprūpes stiprināšanas likums 2 rada ne tikai papildu izmaksas, bet arī ietaupījumus un papildu ienākumus. Piemēram, pašvaldības (sociālās labklājības maksātāji) tiks pastāvīgi atbrīvotas no aptuveni 500 miljoniem eiro. Turklāt Aprūpes stiprināšanas likums 2 radīs papildu aprūpes darbinieku pieņemšanu darbā un lielākus pabalstus natūrā – palielinās nodokļu un sociālās apdrošināšanas ieņēmumi.