Pastorālā konsultēšana

Pacientiem, tuviniekiem un slimnīcas personālam diskusijām ir pieejami īpaši apmācīti baznīcas slimnīcas kapelāni. Daži no tiem ir mācītāji vai atbilstoši apmācīti draudzes nespeciālisti. Piedāvājums attiecas uz cilvēkiem, kuri meklē atbildes un mierinājumu ticībā krīzes situācijās, bet arī uz nereliģioziem cilvēkiem vai citu reliģiju ticīgajiem (piemēram, musulmaņiem).

Slimnīcas kapelāna pienākumos ietilpst:

  • radinieku atbalsts,
  • slimnīcas personāla pastorālais atbalsts,
  • Dievkalpojumi, lūgšanas, slimo svētības, atvadas,
  • līdzdalība ētikas jautājumu risināšanā (ētikas komiteja, ētikas lietu apspriešana),
  • Sabiedriskās attiecības strādā pie ētikas jautājumiem, kas ietekmē ikdienas klīnisko dzīvi un sabiedrības attieksmi pret slimībām un miršanu.

Informācija par autoru un avotu

Šis teksts atbilst medicīniskās literatūras, medicīnas vadlīniju un pašreizējo pētījumu specifikācijām, un to ir pārskatījuši medicīnas eksperti.