Osteoid osteoma: cēloņi

Patoģenēze (slimības attīstība)

Osteoīds osteoma cēlies no osteoblastiem (kaulu veidojošām šūnām) un tādējādi ir viens no kaulu audzējiem. Tas sastāv no neliela nidusa (fokuss; no dažiem mm līdz <1.5 cm), kas satur patoloģiskās (slimās) šūnas. Nidus ir labi vaskularizēta (vaskularizēta / spēcīgi vaskularizēta), osteoblastiska zona. Tas ir no šīs teritorijas sāpes rodas, sintezējot (ražojot) prostaglandīni (audi hormoni tas arī var izraisīt sāpes, cita starpā). Ap to atrod spēcīgu reaktīvu, sklerotisku (kondensētu) pārkaulošanās (ossifikācija).

Osteoīds osteoma atrodas centrāli garozas (ārējā kaula slānī). Izaugsme ir pašierobežojoša. Ja osteoid osteoma ir lielāks par 1.5 cm, to sauc par osteoblastoma.

Etioloģija (cēloņi)

Precīzi cēloņi osteoīda osteoma joprojām ir neskaidri.