Ergoterapija: definīcija un procedūra

Kas ir ergoterapija?

Ergoterapija ir terapijas veids, kas palīdz slimiem vai ievainotiem cilvēkiem tikt galā ar ikdienas dzīvi. Tās mērķis ir ļaut pacientiem iespēju robežās rūpēties par sevi, piedalīties sabiedrībā un tādējādi uzlabot savu dzīves kvalitāti.

Ergoterapiju veic speciāli apmācīti ergoterapeiti. Tie vienmēr darbojas holistiski un ņem vērā ne tikai pacienta slimības ierobežojumus, bet arī sociālos un finansiālos faktorus. Var apkopot šādus ergoterapijas mērķus:

 • Individuālo mērķu definēšana, pacienta vēlmes un iespējas
 • Kustību koordinācijas, sensorās un emocionālās uztveres veicināšana un pilnveidošana
 • Fizisko un garīgo priekšnosacījumu veidošana patstāvīgam un pilnvērtīgam dzīvesveidam
 • Dzīves kvalitātes uzlabošana, paplašinot esošās spējas
 • Reintegrācija personiskajā, sociālajā un, ja nepieciešams, profesionālajā vidē

Indikācijas kods

Ergoterapija ārstam jāieceļ kā terapeitisks pasākums. Tā sauktais indikācijas kods, burtu un ciparu kombinācija, ko ārsts norāda uz receptes, norāda ergoterapijas izmantošanas medicīnisko iemeslu. Terapeits nedrīkst pievienot trūkstošo informāciju vai var to darīt tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.

Profesionālā nosaukuma vēsture

1. gada 1999. janvārī stājās spēkā likums “Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (Ergotherapeutengesetz – ErgThG)”. Tas aizstāja iepriekšējo oficiālo amata nosaukumu “ergoterapeits”. Tomēr termins “ergoterapija” joprojām dažreiz tiek lietots kā darba terapijas sinonīms. Ergoterapeita vai arodpedagoga profesija ir patstāvīga apmācības profesija.

Kad tiek veikta ergoterapija?

Ergoterapija tiek veikta kā noderīgs, atbalstošs pasākums, piemēram, geriatriskajā medicīnā, pediatrijā un pusaudžu medicīnā, kā arī psihiatrijā un ortopēdijā. Cita starpā to izmanto, lai pacienti varētu atgriezties darbā.

Ergoterapija ortopēdijā un reimatoloģijā un pēc nelaimes gadījumiem

Šādi muskuļu un skeleta sistēmas traucējumi ierobežo pacientu ikdienas dzīvi, un tādēļ var būt nepieciešama darba terapija:

 • kaulu lūzumi
 • Hroniskas muguras problēmas
 • Smalko vai rupjo motoriku traucējumi
 • paraplēģija
 • amputācijas traumas
 • osteoartrīts

Ergoterapija neiroloģijā

Pacientiem ar nervu sistēmas slimībām bieži vien ir stipri ierobežotas darbības spējas. Neiroloģisko slimību piemēri, kurām var palīdzēt ergoterapijas ārstēšana, ir

 • trieka
 • Galvas smadzeņu trauma
 • Cerebrālā trieka (kustību un stājas traucējumi pēc smadzeņu bojājumiem)
 • Parkinsona slimība
 • Multiplā skleroze
 • Paralīzes simptomi
 • Polineiropātija (nervu bojājumi)

Piemēram, psihiatrijā pacienti ar šādām slimībām gūst labumu no ergoterapeitiskās ārstēšanas:

 • trauksmes traucējumi
 • Obsesīvi kompulsīvi traucējumi
 • Stress un pielāgošanās traucējumi
 • Personības traucējumi
 • Uzvedības traucējumi
 • Depresija, mānija
 • psihoze
 • Atkarības traucējumi (piemēram, alkohols, narkotikas, medikamenti, azartspēles)

Ergoterapija geriatriskajā medicīnā

Jo īpaši novecojošu cilvēku neatkarību bieži ierobežo pats novecošanas process, kā arī slimība (multimorbiditāte). Sociālā izolācija vai uzdevumu trūkums vēl vairāk ierobežo vecāku cilvēku dzīves kvalitāti. Pēkšņas izmaiņas, piemēram, partnera nāve vai pazīstamas vides zaudēšana, var saasināt šo tendenci un radīt ievērojamu slogu pacientiem. Ergoterapijas pasākumi palīdz pacientiem pierast un pielāgoties mainīgajiem dzīves apstākļiem. Ergoterapija tiek izmantota arī slimībām ar rakstura izmaiņām un atmiņas problēmām, piemēram, demenci.

Ergoterapija bērniem

 • Attīstības traucējumi vai aizkavēšanās (piemēram, pēc priekšlaicīgas dzemdībām)
 • Uztveres traucējumi (informācija smadzenēs tiek apstrādāta un novērtēta atšķirīgi)
 • Fiziskā invaliditāte
 • Grafomotori traucējumi (grūtības ar rakstīšanu)
 • redzes vai dzirdes traucējumi
 • Psihiska invaliditāte
 • Uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi (ADHD)
 • autisms

Ko ietver ergoterapija?

Ergoterapijas process pamatā ir sadalīts trīs posmos:

 • Novērtēšana (atklājumu novērtējums un mērķa noteikšana)
 • Intervencija (ārstniecības plānošana un īstenošana)
 • Rezultāts (terapijas rezultātu novērtējums)

Kad ergoterapeits ir novērtējis pacienta situāciju un saskaņojis ar viņu terapijas mērķus, viņš/viņa izvēlas intervencei piemērotu terapijas metodi. Ir pieejamas šādas pieejas:

 • uz kompetencēm, kas attiecas uz ikdienas dzīvi
 • uz priekšmetu orientēta izteiksme
 • mijiedarbības
 • uz uztveri orientēts uz darbību orientēts

Uz kompetencēm vērstas metodes, kas attiecas uz ikdienas dzīvi

Ar priekšmetu saistītas, uz izteiksmi centrētas metodes

Šajā terapijas pieejā pacientam jāiemācās radoši izpaust iekšējās jūtas un sevi jutīgi pret savām jūtām. Ergoterapeits ļauj pacientam krāsot vai nodarboties ar rokdarbiem vienatnē vai grupā. Viņš parasti arī nosaka tēmu. Piemēram, viņš lūdz depresijas slimnieku izveidot attēlu ar krāsām, kas viņam nozīmē prieku.

Mijiedarbības metodes

Uztveres, uz darbību orientētas metodes

Šeit ergoterapeits māca pacientam viņa sensoro un fizisko uztveri. Noder ļoti vienkārši vingrinājumi, piemēram, roku masāža ar “eža bumbiņu”, materiālu pieskaršanās un atpazīšana, vibrācijas sajūtas vai karstuma un aukstuma pārdzīvojumi ūdens vannā. Izmantojot šo jauno pieredzi, pacientam jāiemācās apzināti absorbēt maņu pieredzi un pareizi tās klasificēt. Šo terapeitisko pieeju galvenokārt izmanto psihiatriskiem pacientiem vai bērniem ar attīstības traucējumiem.

Ergoterapijas grupu procedūras

Daži ergoterapijas pasākumi tiek veikti kā daļa no grupu ārstēšanas. Piemēram, saturu, kas ir izstrādāts individuālajā terapijā, var izmēģināt un praktizēt grupā. Tas ietver, piemēram, ikdienas prasmju vingrojumus, kā arī vingrinājumus smadzeņu darbības trenēšanai cilvēkiem ar atbilstošiem traucējumiem vai demenci. Apmācība tiek nodrošināta:

 • sociālās prasmes
 • konfliktu risināšana
 • Stresa vadība
 • Plānošanas prasmes
 • Uztveres apmācība
 • atmiņa

Kādi ir ergoterapijas riski?

Ergoterapija parasti nav saistīta ar īpašiem riskiem. Parasti veselības problēmas rodas tikai tad, ja ergoterapijas vingrinājumi pacientam tiek noslogoti vairāk, nekā tas ir saprātīgi.

Pārmērīgas prasības no terapeita vai nereālas pacienta cerības var ātri izraisīt neapmierinātību. Pacientus ir grūti motivēt, ja viņi ir pārslogoti, tāpēc šādos gadījumos kopā ar pacientu ir jāpārdefinē ārstēšanas mērķi.

Kas jāņem vērā pēc ergoterapijas?

Ja ārsts jums ir izrakstījis darba terapiju, viņš vai viņa parasti varēs ieteikt piemērotu ergoterapeitu. Atcerieties, ka ārstēšanas panākumi lielā mērā ir atkarīgi no jūsu sadarbības. Tāpēc mēģiniet pieiet vingrinājumiem ar motivāciju un atvērtu prātu, pat ja tas dažreiz prasa piepūli.