Mielodisplastiskais sindroms: profilakse

Lai novērstu mielodisplastiskais sindroms (MDS), uzmanība jāpievērš indivīda samazināšanai riska faktori.

Iedarbība uz vidi - intoksikācijas (saindēšanās).

  • Ilgstoša (10-20 gadu) iedarbība uz toksiskām (indīgām) vielām, piemēram, benzoliem, kā arī dažiem šķīdinātājiem - īpaši ietekmē degvielas uzpildes staciju dežuranti, krāsotāji un lakotāji, kā arī lidostas pavadoņi (petroleja).