Klinefeltera sindroms: pārbaude un diagnostika

1. kārtas laboratorijas parametri - obligāti laboratorijas testi.

  • FSH [↑↑↑]
  • LH [paaugstināts LH līmenis korelē ar samazinātu testosterona līmeni; tomēr tie bieži saglabājās paaugstināti pat pēc testosterona līmeņa normalizācijas]
  • Testosterons (noteikšana no rīta) [normāls vai ↓]
  • Ātra citoloģija (Barra korpusa noteikšana, kas atbilst inaktivētajai virsskaitliskajai X hromosomai; jutība (slimo pacientu procentuālā daļa, kuriem slimība tiek atklāta, izmantojot testu, ti, testa rezultāts ir pozitīvs) 82%; specifiskums (varbūtība, ka faktiski veselus indivīdus, kuriem nav attiecīgās slimības, testā konstatē arī kā veselus) - 95%) vai hromosomu analīzi (kariotipa noteikšana perifērās leikocīti/balts asinis šūnas).
  • Mazs asins skaitlis [vieglas noteikšana anēmija līdz testosterons deficīts].
  • Ja nepieciešams, estradiols
  • Ja nepieciešams, spermiogramma (sperma pārbaude) [90% gadījumu ir azoospermija (nav spermas].