Vai vienā pilnvarā ir iespējams reģistrēt vairākus pilnvarotos pārstāvjus? | Pilnvara - Viss ap tēmu!

Vai vienā pilnvarā ir iespējams reģistrēt vairāk nekā vienu pilnvarotu pārstāvi? Jā, pilnvarā var būt arī vairāki pilnvaroti pārstāvji. Piešķirtās pilnvaras var būt atbildīgas par dažādām apakšzonām. Tomēr var tikt piešķirtas arī divkāršas pilnvaras. Tas nozīmē, piemēram, ka divi pilnvaroti pārstāvji var… Vai vienā pilnvarā ir iespējams reģistrēt vairākus pilnvarotos pārstāvjus? | Pilnvara - Viss ap tēmu!