Disgrammatisms bērniem - simptomi

Raksturīga disgrammatisma pazīme ir gramatiski izkropļota runa: bērns pieļauj kļūdas vārdu veidošanā (piemēram, locījumā), teikuma struktūrā, vārdu galotņu un funkciju vārdu lietošanā (artikļi, prievārdi, saikļi). Tas bieži veido viena vārda teikumus un runā telegrammas stilā. Arī vārdu atkārtojumi ir bieži. Daudzi bērni komentē teiktā patieso nozīmi ar atbilstošiem žestiem un sejas izteiksmēm.

Smagos gadījumos disgrammatisms var būt tik izteikts, ka bērns vispār nesaprot, ko saka.

Apraksts | Cēloņi | Simptomi | Diagnoze | Terapija | Prognoze