Izraksts no slimnīcas

Kopš 2017. gada oktobra slimnīcai ir pienākums saskaņā ar tā saukto “izrakstīšanas vadību” (ko sauc arī par “aprūpes vai pārejas vadību”) pēc hospitalizācijas uzsākt jebkādu nepieciešamo turpmāko aprūpi.

Šajā kontekstā slimnīca organizē, piemēram, ambulatorās rehabilitācijas pasākumus pēc uzturēšanās slimnīcā vai arī stacionāro pēcpārbaudi (stacionāro rehabilitāciju).

Izrakstīšanas brīdī var organizēt arī palīdzību mājās un nepieciešamības gadījumā pāreju uz pansionātu.

Taču visi šie pasākumi Jums kā pacientam nav obligāti: Jūs varat arī atteikties no šiem palīdzības pasākumiem – kas Jums jāapliecina ar parakstu.