Zobu protezēšana – izmaksas: kas jums jāzina!

Cik maksā zobu protēze?

Protēžu izmaksas svārstās no dažiem simtiem līdz aptuveni tūkstotim eiro, un to veido šādi faktori:

  • Zobārstniecības maksa
  • Protēžu ražošanas izmaksas
  • Protēžu materiālu izmaksas

Zobārsts pirms ārstēšanas tās reģistrē tā sauktajā ārstēšanas un izmaksu plānā. Ārstēšanas un izmaksu plāns jāiesniedz likumā noteiktajā veselības apdrošināšanas sabiedrībā, lai tā varētu apstiprināt plānu un aprēķināt subsīdijas zobu protēžu izmaksām. Šis apstiprinājums ir derīgs tikai pusgadu.

To, ko neapmaksā likumā noteiktā veselības apdrošināšana, var segt, piemēram, ar privāto zobārstniecības papildu apdrošināšanu.

Privātajiem pacientiem protēžu izmaksas tiek segtas atkarībā no izvēlētā tarifa.

Subsīdijas zobu protēzēm

Ārstēšanas un izmaksu plāns (HKP)

HKP satur:

  • I: pašreizējie zoba atradumi
  • II: konstatējumi, kas ir svarīgi fiksēto piemaksu aprēķināšanai
  • III: Izmaksu plānošana – ārstējošā zobārsta tāme
  • IV: Subsīdiju noteikšana – veselības apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātās subsīdijas
  • V: Rēķinu summas – faktiskās ārstēšanas izmaksas

Otrajā HKP daļā sniegta informācija par alternatīvām, kas neietilpst standarta ārstēšanā un ir jāapmaksā pacientam.

Zobu protēzes bez līdzmaksājuma

Ja slimokases fiksētais pabalsts pārsniedz galu galā radušās zobu protēžu izmaksas – piemēram, tāpēc, ka materiālu izmaksas ir zemākas par paredzēto –, zobu protēze tiek veikta bez līdzmaksājuma. Tas nozīmē, ka likumā noteiktā veselības apdrošināšana sedz visas izmaksas.

Zobu protēzes ārzemēs

Likumā noteiktā veselības apdrošināšana parasti sedz zobārstniecības izmaksas par ārstēšanu Eiropas Savienībā. Ārzemju zobārsta rēķins sākotnēji jāapmaksā pašam. Tomēr jāņem vērā, ka likumā noteiktā veselības apdrošināšana jums atlīdzinās tikai par ārstēšanu, kas ir atmaksājama Vācijā, un tikai līdz summai, kas būtu apdrošināta Vācijā. Arī turpmākā ārstēšana komplikāciju dēļ tiek veikta par saviem līdzekļiem, tāpēc protēžu izmaksas ārzemēs var izrādīties dārgākas nekā Vācijā, neskatoties uz lētākiem piedāvājumiem.