Aprūpes līmeņi (māsu pakāpes)

Aprūpes pakāpes aizstāj aprūpes līmeņus

Iepriekšējie trīs aprūpes līmeņi 2017. gada janvārī tika aizstāti ar piecām aprūpes pakāpēm. Tie piedāvā precīzāku un visaptverošāku pacienta spēju un traucējumu novērtējumu. Atkarībā no aprūpes līmeņa persona, kurai nepieciešama aprūpe, saņem dažāda līmeņa atbalstu no aprūpes apdrošināšanas.

Ikviens, kurš iepriekš atradās aprūpes līmenī, tiek automātiski klasificēts aprūpes pakāpē. Neviens netiks klasificēts sliktāk kā iepriekš, un viņam nebūs jābaidās no pabalstu zaudēšanas. Gluži pretēji, lielākā daļa cilvēku, kuriem nepieciešama aprūpe, nākotnē saņems lielākus pabalstus.

Klasifikācija: kas tiek novērtēts?

Konkrēti, vērtētāji, klasificējot aprūpes līmeni, novērtē šādas sešas dzīves jomas (“moduļus”):

  • Mobilitāte (fiziskā mobilitāte): celšanās no rīta, pārvietošanās pa māju, kāpšana pa kāpnēm utt.
  • Garīgās un komunikatīvās spējas: Orientēšanās vietā un laikā, faktu uztveršana, risku atpazīšana, citu teiktā izpratne utt.
  • Uzvedības un psiholoģiskas problēmas: nemiers naktī, nemiers, agresija, pretestība aprūpes pasākumiem utt.
  • Patstāvīga ar slimību vai terapiju saistītu prasību un stresa risināšana un to pārvarēšana: Spēja lietot medikamentus vienatnē, izmērīt asinsspiedienu vai doties pie ārsta u.c.
  • Ikdienas un sociālo kontaktu organizēšana: Spēja patstāvīgi organizēt ikdienu, veidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem utt.

Pieci aprūpes līmeņi

1. aprūpes līmenis (kopējie punkti: no 12.5 līdz 27 gadiem)

Cilvēki, kuriem nepieciešama aprūpe 1. aprūpes pakāpē, cita starpā saņem aprūpes konsultācijas, konsultācijas savās mājās, palīglīdzekļu nodrošināšanu un subsīdijas dzīves vides uzlabošanai (piemēram, kāpņu liftu vai vecumam atbilstošu dušu).

Ir arī atvieglojuma summa (ambulatorā) līdz 125 eiro mēnesī. Tas ir paredzēts konkrētam mērķim, un to var izmantot, piemēram, dienas vai nakts aprūpei vai īslaicīgai aprūpei.

Ikviens, kurš saņem pilnu stacionāro aprūpi, var saņemt pabalstu līdz 125 eiro mēnesī.

2. aprūpes līmenī ir ievērojams neatkarības un spēju pasliktināšanās.

Slimajiem, kuri tiek aprūpēti mājās, ir tiesības saņemt ikmēneša naudas pabalstu (aprūpes pabalstu) 316 eiro apmērā vai ambulatorās aprūpes pabalstu natūrā 724 eiro mēnesī. Mērķa atvieglojuma summa (ambulatorā) ir līdz 125 eiro mēnesī.

Pabalsta apmērs par stacionāro aprūpi ir 770 eiro mēnesī.

3. aprūpes līmenis (kopējie punkti: no 47.5 līdz 70)

Par šo aprūpes līmeni ambulatorajai aprūpei paredzēts naudas pabalsts 545 eiro vai pabalsts natūrā 1,363 eiro mēnesī. Mērķa atvieglojuma summa (ambulatorā) ir līdz 125 eiro mēnesī.

Tiem, kuri saņem stacionāro aprūpi, pienākas ikmēneša pabalsts 1,262 eiro apmērā.

4. aprūpes līmenis (kopējie punkti: no 70 līdz 90)

Pacientiem ar 4. aprūpes līmeni ir vissmagākie neatkarības un spēju traucējumi.

Stacionāriem pienākas pabalsta apmērs 1,775 eiro mēnesī.

Aprūpes līmenis 5 (kopējie punkti: no 90 līdz 100)

5. aprūpes līmenis ietver arī vissmagākos patstāvības un spēju traucējumus, taču ir arī īpašas prasības aprūpes aprūpei.

Ikmēneša naudas pabalsts (ambulatorā) ir 901 eiro, pabalsts natūrā (ambulatorais) ir 2,095 eiro un mērķorientētā atvieglojuma apmērs (ambulatorajam) ir līdz 125 eiro. Pabalsta apmērs par stacionāro aprūpi ir 2,005 eiro mēnesī.

Papildus šīm galvenajām pabalsta summām var pieteikties arī citiem pabalstiem, piemēram, īslaicīgai aprūpei, subsīdijām aprūpes palīglīdzekļiem vai bezšķēršļu mājas pārveidei.

Subsīdija pansionāta izmaksām

Lai atvieglotu cilvēku, kam nepieciešama aprūpe, finansiālo slogu, kopš 2. gada janvāra aprūpes 5. līdz 2022. līmeņi saņem tā saukto “pabalsta pielikumu”. Naudu viņi saņem papildus kopšanas pabalstam un neatkarīgi no aprūpes līmeņa. . Piemaksas apmērs ir atkarīgs no perioda, kurā tiek saņemti aprūpes pakalpojumi.

  • 5 procenti no personīgās iemaksas aprūpes izmaksās pirmā gada laikā aprūpes iestādē.
  • 25 procenti no jūsu pašu aprūpes izmaksu daļas, ja esat bijis aprūpē vairāk nekā vienu gadu.
  • 45 procenti no savas aprūpes izmaksu daļas, ja viņi dzīvo mājās ilgāk par diviem gadiem.
  • 70 procentus no savas aprūpes izmaksu daļas, ja viņi tiek aprūpēti pansionātā ilgāk par 36 mēnešiem.

Īslaicīga un īslaicīga aprūpe

Ja ģimenes loceklis, kas nodrošina aprūpi, saslimst vai vēlas doties atvaļinājumā, aprūpes apdrošināšana apmaksā aizvietojošo aprūpi. Šo tā saukto atelpas aprūpi var sniegt, piemēram, ambulatorās aprūpes dienests, brīvprātīgie aprūpētāji vai tuvi radinieki. Ilgtermiņa aprūpes apdrošināšana sedz aizvietojošās aprūpes izmaksas ne ilgāk kā sešas nedēļas kalendārajā gadā un līdz 1,774 eiro.

Pārejas aprūpe slimnīcā

Pārejas aprūpe parasti tiek nodrošināta slimnīcā, kurā notika ārstēšana. Tas ir ierobežots līdz desmit dienām. Pieteikumus pārejas perioda aprūpei iesniedz slimnīcas sociālo pakalpojumu nodaļā vai tieši slimokasē.

Daļēja stacionārā aprūpe (dienas/nakts aprūpe)

Daži cilvēki, kuriem nepieciešama aprūpe un kuri citādi tiktu aprūpēti mājās, daļu laika var pavadīt atbilstošā iestādē – vai nu naktī (nakts aprūpe), vai dienas laikā (dienas aprūpe). Tas ir paredzēts, lai papildinātu vai stiprinātu aprūpi mājās.

Palīglīdzekļi un mājas pārveidošana

Aprūpes apdrošināšana daļēji sedz aprūpes palīglīdzekļu izmaksas. Tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, aprūpes gultas vai ratiņkrēsli, parasti tiek nodrošināti kredītā vai par papildu samaksu. Patērējamiem produktiem, piemēram, vienreizlietojamiem cimdiem vai gultas paliktņiem, ilgstošas ​​aprūpes apdrošināšana var nodrošināt ikmēneša pabalstu līdz 40 eiro neatkarīgi no aprūpes līmeņa.

Aprūpes apdrošināšana var arī iemaksāt līdz 4,000 eiro par pasākumu, lai segtu mājas pārveidošanas izmaksas, piemēram, kāpņu lifta uzstādīšanu.