Autisms: terapija

Lai uzlabotu aprūpi un veicinātu savlaicīgu un precīzu diagnostiku, rīkojieties saskaņā ar pakāpenisku pieeju (uz konsensu balstīts ieteikums):

  1. Kad an autisms ir aizdomas par spektra traucējumiem, vispirms jāveic ātrs, orientējošs novērtējums, izmantojot derīgus, vecumam specifiskus skrīninga instrumentus un veicot orientējošu klīnisko novērtējumu.
  2. Ja aizdomas apstiprinās, persona jānodod specializētai personālam autisms spektra traucējumi, kas var nodrošināt pilnīgu diagnozi un diferenciāldiagnoze....

Cēloņsakarība terapija nav iespējams! Autisma bērni būtu jāatbalsta jau agrīnā stadijā.

Vispārīgi pasākumi

  • Ārstnieciskā ārstēšana
  • Logopēdiskā ārstēšana
  • Darba terapija
  • Mūzikas terapija
  • Spēļu terapija
  • Uzvedības terapija

Psihoterapija