Akustiskā neiroma: pārbaude un diagnostika

Laboratoriskā diagnostika parasti nav nepieciešama.